Current track

Title

Artist

Background

Fokus på psykisk ohälsa

Röster ifrån sommenbyd 2023-09-27

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till exempel oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom, som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.I en programserie samlar vi bilder av hur  det ser ut i Sommenbygd med hjälp och den psykiska hälsan i vårt område

Psykisk ohälsa del 1

HITZFM MORGON

Din ciceron in i den nya dagen

More info